Giovanni Traverso

Massachusetts Institute of Technology. USA